Sử dụng mục đích hợp pháp

Khách hàng phải đồng ý rằng khách hàng sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

Liên kết website của bên thứ ba hoặc quảng cáo

Website này có thể có kết nối bằng đường dẫn (URL) đến những website của các bên thứ ba. Những website của các bên thứ ba hay các đơn vị quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức hoạt động độc lập. Fire64.com không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.
Bạn xác nhận và đồng ý rằng Fire64.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan tới việc sử dụng hay nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên toàn bộ các website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ thật kỹ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba được quảng cáo tại Fire64.com.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, logo, bài viết và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của iwin2888.com và các tổ chức/website đã được fire64 cấp phép sử dụng. Fire64.com cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:
  • Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
  • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
  • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
  • Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.
Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, điều chỉnh, đạo văn hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Fire64.com. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ mail [email protected] Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm nghĩa vụ luật pháp của chính quyền sở tại.

Từ chối bảo đảm sự cố

Fire64.com không bảo đảm rằng Website hoặc tiện ích sẽ luôn sẵn sàng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về hiệu quả đạt được sau khi sử dụng Website, tiện ích.

Bạn cần lưu ý rằng Website này phụ thuộc rất nhiều vào ] dịch vụ đường truyền Internet, hạ tầng công nghệ và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, iwin2888.com sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

Giới hạn trách nhiệm

Fire64.com hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; website; trang thiết bị và dữ liệu của bạn vì tai nạn, hay sự cố bất khả kháng không thể phòng chóng tuyệt đối được như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Fire64.com. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm nếu tiện ích hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và tiện ích, Bạn đồng ý rằng Fire64.com, sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các tiện ích của Fire64.com.

Truy cập vào khu vực quản trị

Chỉ những thành viên được iwin2888.com ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực quản trị được bảo vệ bằng mật khẩu và user name của Website. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ, truy tố theo pháp luật hiện hành.

Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin khách hàng của website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của iwin2888.com bao gồm thông tin đăng ký thành viên, thông tin cá nhân. Fire64.com không sử dung thông tin thành viên ngoài mục đích phục vụ cá nhân hóa truy cập theo tùy biến của bạn, quyền riêng tư được đảm bảo trên toàn hệ thống.

Khi truy cập tới Fire64.com bạn đồng ý bạn sẽ không:

- Hạn chế hoặc gây khó khăn cho người khác sử dụng và gây ảnh hưởng tới các tính năng tương tác.
- Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi giáo dục, xúc phạm danh dự hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.
- Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu vi phạm hoặc tài liệu khác khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, bảo hộ thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác. Cố tình thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website: Fire64.com.
- Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác
- Tuyên bố có mối quan hệ với hay ủy quyền phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.
- Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do khách quan hay chủ quang nào sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng tiện ích thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.